Kurs na taksówkarza

Uwaga ! -  badania  psychotechniczne i dla kierowców   na miejscu  ! ! !

HALLO TAXI!!!

… i Ty możesz zostać taksówkarzem… Lubisz jeździć samochodem? Zostań taksówkarzem we Wrocławiu.

Kurs na taksówkarza Wrocław – oto, co oferujemy:

Wykonywanie transportu osób taksówką wymaga otrzymania licencji:

– która wydana jest na czas określony (max. 50 lat),
– nie krótszy niż 2 lata.

Zakres terytorialny licencji:                       

– teren danej gminy,
– gminy ościenne (za porozumieniem).

Wymagania:

1. tytuł prawny do dysponowania pojazdem,
2. spełnione warunki techniczne pojazdu określone przepisami kodeksu drogowego,
3. uprawnienia do kierowania pojazdem,
4. niekaralność za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu oraz wolności seksualnej i obyczajowej,
5. zaświadczenie ukończenia kursu na taksówkarza.
6. Egzamin przeprowadza starostwo (urząd miasta)

Cena egzaminu państwowego – 100 zł

Kurs na taxi – 20 godzin (lekcyjnych)

Czas trwania – 3 dni

Zakres szkolenia

– 0 godz. – przepisy przy wykonywaniu przewozu osób taksówką,
– 5 godz. – przepisy prawa miejscowego,
– 15 godz. – topografia,
– 0 godz. – prawo podatkowe,
– 0 godz. – kodeks pracy,
– 0 godz. – BHP,
– 0 godz. – organy kontroli.

Czytaj więcej…